Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KNOW-HOW NEDİR?


Bir firmanın kendi imalât ve işletme üsullerini aynı iş kolunda çalışan veya çalışmaya hazırlanan bir başka kuruluşa açıklamasıdır. «Know-how» bilgi satışı yahut kiralanması karekterinde olabilir. Bilgi satışı, imalât yahut organizasyon üsullerinin açıklanmasıyla bir defada tamamlanmış bir akit niteliğini taşıyabilir veya ileride gerçekleştirilecek yeniliklerin de öğretilmesini gerektirebilir. Yapılan anlaşmalarda, personelin teknik eğitimine ait hükümler dahi bulunabilir. Bilgi kiralanması mahiyetindeki «know-how», redevans kapsamına girer. Lisans ile «know-how» arasındaki fark vardır. Lisans, sadece bir hakkı kullanma iznidir. «Know-how» ise, bunu satın alan veya kiralayan kuruluşa faydalanma imkânını fiilen hazırlamağı hedef tutar.

Almancası : “Know-howı”, (gewusst wie).
Fransızcası : “know-howi”, savoir-faire.
İngilizcesi ; know-how.
(Bk; lisans, redevans).