Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOLLEKTİVİZM NEDİR?


Şimdiye kadar çok değişik anlamlarda kullanılmış bir kelimedir. 18. Yüzyıl düşünürlerine göre Kollektivizm ve Ferdiyetçilik, karşıt anlamları ifade eden terimlerdi. Jean-Jacques Rousseau nun “Genel toplum iradesi” kavramını ve Hegel’in Devletçiliğini birer kollektivis-felsefe örneği olarak tanımlayan yazarlara rastlanmıştır. Bırakınız yapsınlar. bırakınız geçsinler prensipini benimsemeyen ve iktisadî hayatın devletçe düzenlenmesini savunan doktrinlere de uzun süre kollektivist denilmiştir. New Deal ve Refah Devleti'ne bu kelimeyi yakıştıranlar görülmüştür. Günümüzde, Kollektivizm ve Komünizm, eş anlamda kabul edilmektedir.
Almancası : Kollektivismus.
Fransızcası : collectivisme.
İngilizcesi : collectivism.
(Bk; Komünizm, Komünist Partileri. Sosyalizm).