Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMANDİTE NEDİR?


Komandit şirketlerde alacaklılara karşı sorumlulukları sınırlanmamış ortaklara denilir. Şirket aleyhine yapılan takibin semeresiz kalması halinde komandite ortağa müracaat edilebilir ve icabında iflâsı istenebilir. Komandite ortakların gerçek kişilerden olması gereklidir. Komandit şirketlerde idare ve temsil yetkisi komandite ortaklara bırakılmıştır. En az bir komandite ortağın ad ve soyadının komandit şirketin ticaret unvanında bulunması zorunludur.

Almancası : persönlich haftender Gesellschafter.
Fransızcası : commandité.
İngilizcesi : responsible partner with uniimited liability.
(Bk; komanditer, komandit ortaklık).