Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMEKON NEDİR?


Rusyanın liderliği altında kurulmuş bir milletlerarası iktisadi işbirliği örgütüdür. Komekon'un hedefleri, şöyle özetlenebilir: İktisadî ve teknik bilgi değişimleri yapılması. Standardizasyonun ileri merhaleye götürülmesi. İmalât konularında ihtisaslaşmanın desteklenmesi ve üyeler arası iktisadî iş bölümünün geliştirilmesi. Üyeler arasında ticareti kolaylaştırıcı tedbirler alınması. Komekon, iki yanlı ticaret anloşmalarının yerine üçlü anlaşma veya çok yanlı anlaşma sistemini ikame ettirmeği başarmıştır. Komekon üyeleri, 1963 de, rubleye dayanan çok taraflı bir takas sistemi kurmuşlardır.

Almancası : Rat für gegenseitige Wirtschafts-
Fransızcası : Comecon, Conseil de l'aide économique mutuelle.
İngilizcesi : Comecon, Council of Mutual Economic Aid.
(Bk: Milletlerarası iktisadî İşbirliği Bankası).