Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONDRATİEFF veya KONDRAT'EV (Nikolai Dimitreviç)   NEDİR?


Tanınmış Rus iktisatcısıdır.

1892 de doğmuştur. Ölüm tarihi, Rus resmî makamlarınca açıklanmamıştır.

İktisadi dalgalanmalar üzerindeki çalışmaları,

Rusya dışında büyük ilgi toplamıştır. Analizini yaptığı uzun dönemli dalgalanmalara Kondratieff dalgalanmaları adı verilmiştir. Schumpeter, Aftalion. Pareto ve Spiethoff, bu Rus bilgininin çalışmalarından takdirle bahsetmişlerdir. S. De Wolff onun 1922 de yayımladığı uzun dönemli dalgalanmalar konulu eserini derin bir analiz konusu yapmıştır.

Tarım ekonomisi ve Rus Plancılığı üzerindeki incelemeleri tarihî bir önem taşımaktadır.

Kerensky kabinesinde, bakan yardımcısı olmuştur. Uzun yıllar, Rus Konjonktür Enstitüsünde hizmet etmiştir. Rus tarım istatistiklerini geliştirmiştir. Birinci Beş Yıllık Tarım Plânı taslağını hazırlamıştır.

Çiftçilerin durumunu ferahlatmak gerektiğini savunmuş ve 1930 da tutuklanmıştır. Gizli Köylü Partisinin lideri olmakla suçlanmıştır. Stalin rejiminin düşmanlarından biri aleyhine tanıklık yapmaya zorlanmıştır. Suçlu sıfatıyla mahkeme huzuruna onu çıkartmaya Stalin rejimi cesaret edememiştir. Bilinmeyen bir tarihte cezaevinde ölmüştür. Rus köylüsünün sevdiği bir kişi olduğundan ölümü gizli tutulmuştur.

(Bk; iktisadi dalgalanmalar).