Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONSOLİDE BİLANÇO NEDİR?


Birbirleri ile aralarında sermaye ilişkisi olan firmaların aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiler ile ilgili kayıtların biraraya gelmesiyle düzenlenen bilanço konsolide bilançodur.