Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONSORSİYUM BANKALARI NEDİR?


20. Yüzyılın ikinci yarısında doğmuş ve gelişmiş bir banka türüdür. İlk başarılı konsorsiyum bankası örneklerinden biri, 1967 de kurulan International Commercial Bank Ltd. dir. Konsorsiyum bankaları, değişik şekillerde kurulmaktadır. Birkaç büyük kredi firmasının ve malî grupun bir araya gelerek yeni bir kuruluşa vücut vermeleri mümkündür. Baring's, Crédit Suisse, Chemical Bank ve Northern Trust'ün meydana getirdikleri London Multinational Bank gibi.. Yahut mevcut bir kuruluşların hisseleri kısmen satın alınarak yeni bir esasa göre bölüşülmektedir. Continental Illinois Bank, Crown Agents ve Sassoon Ailesinin bir konsorsiyum bankası haline getirdikleri E. D. Sassoon gibi.. Konsorsiyum bankaları milletlerarası kredi işlemlerinde ve yatırımların finansmanında uzmanlaşmaktadırlar. Klâsik ticaret bankacılığı ile yatırım bankalarının özelliklerini birleştirmektedirler. Ana firmaların alışkın olmadıkları yahut adlarını ön plânda göstermek istemedikleri alanlarda çalışmaktadırlar. Konsorsiyum bankaları, büyük kredi firmalarının ve malî grupların bir başka ülke piyasasına yahut yeni bir faaliyet alanına girmek üzere başvurdukları bir formüldür. Konsorsiyum bankalarında, ortaklardan hiçbiri sermayeye hâkim değildir. Kurumun faaliyet alanlarında ana firmaların birbirine rakip durumda olduklarına rastlanabilmektedir. Ancak büyük kredi firmaları ve malî gruplar tek bir konsorsiyum bankasına ortaklıkla yetinmeyerek, birkaç konsorsiyum bankasına birden katılmak suretiyle menfaat çelişmelerinden doğabilecek sakıncaları önlemeğe çalışmaktadırlar. Gerektiğinde, bir işi yürütmek üzere meselâ International Commercial yerine Orient Bank'tan yararlanmaktadırlar. İlk başarılı konsorsiyum bankası örneklerinden biri olan International Commerce Bank Ltd. in büyük hissedarları arasında National Westminster Bank bulunmaktadır. National Westminster, aynı zamanda bu firmanın rakibi olan Orion Bank'ın ortağıdır. Konsorsiyum bankaları örgütü kurmağa önem veren büyük kredi firmalarından biri olarak, Bank of America gösterilebilir. Bank of America'nın kurduğu veya katıldığı konsorsiyum bankalarından en önemlileri şunlardır: World Banking Corporation, United ,Overseas Bank, Sociéte Européenne, Partnership Pacific Ltd.. Banco Peal do Canada, Ameribas Holdings, Bankamerica Ltd. Orion Bank grupunda National Westminster'in yanında Chase Bank, Royal Bank of Canada, Westdeutsche Landesbank ve Credito Italiano gibi önemli kredi firmaları yer almaktadır. Rothschild Intercontinental Bank Ltd. de konsorsiyum bankacılığında başarı göstermiş büyük firmalar arasındadır. Almancası : Konsortiumbanken. Fransızcası : banques de consortium. İngilizcesi : consortium banks. (Bk; bankacılıkta ihtisaslaşma. Haute Banque. Accepting Houses ve Merchant Bankers).