Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONTROL RİSKİ NEDİR?


Proje muhasebesinin ve iç kontrolünün proje fonlarının ekonomik ve etkin bir şekilde amaç doğrultusunda kullanımının ve kullanılan fonların raporlanmasının sağlanmasında yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkar.

1-İşletmenin iç kontrol yapısı ile ilgili oluşturduğu politika ve prosedürlerin, önemli hataları önleyememe veya ortaya çıkartamama riskidir.

2- Denetlenen kuruluşun iç kontrol sisteminin hataya yol açma ihtimalidir. Sözgelişi, satın alma prosedürlerindeki kurulu sistemden gelen aksamalar, görevlerin ayrılması prensibine ters düşen uygulamalar örnek olarak gösterilebilir.

İngilizcesi: Control Risk