Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONVERJANS TEORİSİ NEDİR?


Sanayileşme hareketi ilerledikçe, ayrı ülkelerin ayrı iş kollarında çalışanlar, birbirine benzerpsikolojik ve sosyal eğilimlere uymaktadırlar. Bu kimseler, olayları birbirlerine çok yakın yargıölçülenle değerlendirmektedirler. Yaşayışları ve hayat felsefeleri, gittikçe yakınlaşmaktadır. İleri sanayi ülkelerinde hayat karışık ve hareketlidir. İş yeri ve aile problemleri ön plana geçmekte ve ideoloji duygusunu gölgelemektedir. Sınaî gelişmeye paralel olarak refahın artması; sosyalist bir ekonomide ferdiyetçiliğin kuvvetlenmesine ve demokratik düzene dayanan kapitalist bir düzende ise bürokrasi etkisine uyma zorunluluğunu arttırmaktadır. Refah ekonomisinde, ideoloji taassubu ve siyasi disiplinzayıflamaktadır. Hür teşebbüs ve kollektivizm rejimlerinin iktisatçılarının çoğunluğu. Yakınlaşma Teorisini kabul etmemektedirler Aşırı solcular, bu teoriyi reddederken, Lenin'in şu sözlerini hatırlatmaktadırlar : «insanlar, bir tercih yapmağa mecburdurlar. Ya burjuva ideolojisini yahut Sosyalizmi seçeceklerdir. Bir orta yol yoktur».

(Bk; Yakınlaşma Teorisi).