Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONVERTİBİLİTE NEDİR?


Birçok dillerde çevrilebilirlik anlamına kullanılan bir kambiyo, terimidir. Altın Standardında, konvertibilite denilince banknotun altına çevrilebilir nitelikte olması anlaşılırdı. Günümüzde, konvertibilite terimile bir paranın serbestçe dövize çevrilebilme kabiliyeti ifade edilmektedir. Dolar, Mark veya İsviçre Frangı konvertibl para türüne örnek gösterilebilir. Türk lirası 1930 danberi kambiyo kontrolü rejimine bağlı tutulmaktadır ve konvertibl bir para olmaktan çıkmış bulunmaktadır.

Almancası : Konvertibilitât.
Fransızcası : convertibilite.
İngılizccsi : convertibility.
(Bk: para türleri).