Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KORPORATİF DEVLET NEDİR?


19. Yüzyılda muhafazakâr Hristiyanlığın Fransız ihtilâfı ideolojisine bir tepkisi olarak doğmuş ve gelişmiştir.

Papalık makamı da, 1891 de ve 1931 de iki defa Korporatif Devlet Teorisini desteklediğini belirtmiştir.

Korporatif Devlet Teorisi, fertleri değil, fonksiyonel grupları politikada ve ekonomide esas olarak kabul etmektedir. Parlamentonun ve hükümetin mesleki kuruluşların temsilcilerinden kurulmasını istemektedir. Seçim bölgeleri yerine, meslekî kuruluşları onarmak gerektiğini savunmaktadır.

İtalya'daki ve Portekiz'deki Korporatizm tatbikatı, muhafazakâr Hristiyanlık doktrininden ayrılmıştır. İtalya'da, sendikalar aralarında birleşerek bir corporazione meydana getirmişlerdir. Ancak doktrinin asıl hedefine aykırı olarak, corporazione bağımsız bir organ olmaktan uzak kalmış ve Başbakanın emri altına sokulmuştur.

Almancası : korporativer Staat.

Fransızcası : itat corporatif, corporatisme.

İngilizcesi : corporate state, corporatism.

(Bk; Korporatizm, Sıddık Sami Onar).