Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KREDİ GARANTİ FONU ( KGF ) NEDİR?


Kredi Garanti Fonu KGF , teminat açığı nedeniyle kredi temininde zorluk yaşayan firmaların, teminat açığını kefalet sağlayarak gidermek üzere 1991 yılında kurulmuştur.

Kefalet işlemleri;

  1. Portföy Garanti Sistemi (PGS),
  2. PGS Dışı kefaletler (PLS) ve
  3. Doğrudan kefaletler olmak üzere 3 farklı yöntemle işleme alınmaktadır. Her bir kefalet programı için kullanılan metodoloji farklılık gösterebilmektedir.

PGS metodolojisi ile uygulanan kefalet programlarında KGF tarafından ilave bir kredi değerlendirmesi yapılmamaktadır. Kredi verilmesi uygun bulunan işletmeler için bankalarca KGF’ye kefalet başvurusu yapılmaktadır.

PLS metodolojisinde ise kredi/kefalet talebi olan firma, bankaca yapılan değerlendirmeden ayrı olarak KGF tarafından da incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Doğrudan kefalet ürünlerinde banka kredisi söz konusu olmayıp, KGF ile kefalet anlaşması bulunan kurumlardan geri ödemeli destek almaya hak kazanmış firmalar başvuru sonrasında ayrı ayrı incelenmekte ve uygun görülenler için destek sağlayan kuruma hitaben teminat mektubu verilmektedir.

 1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS) KEFALET İŞLEYİŞİ

 

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6. Banka krediyi kullandırır.

 

2. PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALET (PLS) İŞLEYİŞİ

 

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF, 7 iş günü içinde kredi değerlendirmesi yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6.Banka krediyi kullandırır.

 

 3. DOĞRUDAN KEFALET İŞLEYİŞİ

 

 

 

 

1a. KOBİ, destek sağlayan Kuruma destek için başvurur.

1b. KOBİ, desteğe teminat olarak gösterilmek üzere Kurum tarafından istenen kefalet için KGF’ye başvuru yapar.

2a. Kurum destek başvurusunu değerlendirir, onaylar.

2b. KGF kefalet başvurusunu değerlendirir, onaylar.

3. KGF destek sağlayan Kurum’a hitaben düzenlediği kefalet mektubunu KOBİ’ye teslim eder.

4. KOBİ, KGF kefalet mektubu ile Kuruma başvurarak desteği kulanır.