Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KULLANMA DEĞERİ NEDİR?


A. Smith'e göre, bir malın faydalı olmasına bağlıdır. Bir mal faydalı ise onun kullanma değeri, bir başka malla değişilebilme imkânı varsa, değişim değeri vardır. Kullanma değeri daha çok sübjektiftir. En faydalı malların değişim değeri çok az olabilir. Örneğin hava veya suyun faydası sonsuz olduğu halde, diğer mallarla değişilmezler. Buna karşılık faydası az olmasına rağmen diğer mallarla değişim edilebilen altının, değişim değeri yüksektir.

Almancası : Gebrauchsvvert.
Fransızcası : valeur d'usage.
İngilizcesi : value in use.
(Bk; değer).