Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUOMINTANG NEDİR?


Çin Milli Halk Partisidir. Sun Yat-sen tarafından kurulmuştur. Sun Yat-sen, Çinli büyük politika lideridir. 1866 - 1925 yıllarında yaşamıştır. Esas mesleği, hekimlik idi. 1894 de Çin'i çöküntüden kurtarmak amacıyla bir dernek kurmuştur. Başkanının yabancı illere seyahate çıkmasından sonra, kurduğu dernek İhtilâlciler Birliği Örgütüm dönüşmüştür. 1911 de Kuomintang adını almıştır. Kuomintang, 1911 ihtilâlinde etkili rol oynamıştır. Sun Yat-sen, Nankin Cumhuriyeti Başkanlığına seçilmiştir. Fakat uzun süre tutunamamıştır. Kuomintang 1913 de dağılmıştır. Sun Yat-sen 1918 de Kanton'da, anavatandan ayrı bir devlet kurmuştur. 1923 de, Kuomintang'ı tekrar canlandırmış ve Rusya'ya yakınlaşmıştır. 1925 de hedefine erişerek Pekin'e girmiştir. Zaferinden az sonra, hayata gözlerini kapamıştır. Liderlerini kaybettikten sonra, Kuomintang'm mutedilleri Chang Kaichek yönetimine girmişlerdir. Chang Kai-chek 1927 de Komünistlerle bozuşmuştur.

Almancası : Kuomintang.
Fransızcası : Kouo-min-tang.
İngilizcesi : Kuomintang.
(Bk; Kominform, Komintern).