Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KURTİYE NEDİR?


Piyasada aracılık edenleri ifade eden genel terimdir.

Bu terim, Fransanın bazı bölgelerinde kullanılan courratier sözcüğünden gelmektedir ve koşan, dolaşan anlamındadır.

Başlıca üç tip kurtiye vardır ;

Serbest kurtiye'ler Almancası : freier Makler. Fransızcası : courtier libre,  İngilizcesi : outside broker).

Kayıtlı kurtiye'ler (Fransızcası: courtier inscrit).

Yeminli veya resmî kurtiye'ler (Almancası : offiziellen Makler. Fransızcası: courtier privilégié veya courtier assermenté).

Banka kurtiyeleri, kışa vadeli , oturan fonları  olanlarla, likiditeye ihtiyaç duyanlar arasında aracılık ederler. Günümüzde, özellikle küçük bankalar bunlardan yararlanmaktadırlar. Büyük bankalar, kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını aralarında halletmektedirler. (Fransızcası : courtier de banque. İngilizcesi: banking broker).

Almancası : Makler.

Fransızcası : cûurtier.

İngilizcesi : broker.

(Bk; aracı).