Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUZEY-GÜNEY DİYALOĞU NEDİR?


Yeryüzünden açlık ve sefaletin kaldırılması, adil ve dengeli bir yeni uluslararası iktisadi düzen kurulması için güney ülkeleriyle kuzey ülkeleri arasında yapılan ve ilk kez 1960'lı yıllarda gündeme gelen ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının toplanmasıyla ağırlık kazanan görüşmeler.