Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LATİN AMERİKA ORTAK PAZARI NEDİR?


Görüşmeler 1967 Nisanında Punto del Este konferansında sonuçlandırılmıştır.

Batı yarım küresi milletlerinin hayat standardını yükseltecek ve ekonomilerini canlandıracak tedbirler üzerinde duran bu konferans. Lâtin Amerika Orrak Pazarı adile geniş bir serbest ticaret bölgesi projesi hazırlamıştır.

Bu proje, Lâtin Amerika Ortak Pazarı hazırlıklarının 1970 de başlamasını ve 1985 de tamamlanmasını ön görmüştür.

Almancası : Lateinamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft.
Fransızcası : Marché Commun de Amerique laıine.
İngilizcesi : Latin l’American Common Market.
(Bk; Avrupa Ortak Pazarı. Komekon).