Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LEASEBACK NEDİR?


İngilizceden işletme ekonomisine girmiş bir milletlerarası terimdir. Bu sisteme göre:

Sermaye mallarının sahibi olan bir girişimci bunları bir feasing society'ye satmaktadır.

Leasing company, peşin para ile aldrğı sermaye, mallarını, bunları satan girişimciye uzun vade ile kiralamaktadır.

Girişimcinin kendi işlettiği sermaye mallarını önce satıp, sonra bunları işletmek üzere alıcıdan kiralaması, bazı avantajlar sağlamaktadır.

Bu avantajlar, şöyle özetlenebilir:

Girişimci, birçok yıllara uzayıp gidecek amortismanları bir anda gerçekleştirmektedir. Yatırdığı sermayeyi geri aldıktan sonra, elde edeceği kar payı yararını hisse senetleri mahiyetini almaktadır.

Satış hasılâtı, likiditesini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede, yeni yatırımlara girişmek olanağını elde etmektedir.

Satış bedeli, muhasebede görünen maliyet miktarından fazla ise aradaki fark, birçok ülkelerde değer artışı vergisine değer teşkil etmektedir.

(Bk; «leasing»).