Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LEASİNG NEDİR?


Yatırımların finansmanında ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılan bir metod'dur. Bu sistem, ilk olarak, Amerikada gelişmiştir. Leasing Company denilen şirketler, yatırım malzemesini kendi hesaplarına Satın alarak bunu ihtiyaç sahibi firmalara kiralarlar. Bu suretle, yatırım yapacak turna, başlangıçta finansman yükü altına girmekten kurtulur. Aynı zamanda, yatırım teçhizatını temin etmek hususunda müteahhit hizmetinden faydalanmak fırsatını elde eder. Leasing sözleşmelerinin hükümleri, çok değişik olabilir. Makineleri işletecek olan şirket, sözleşme süresince kira ödeyebilir. Ödenecek kira yalnız kullanma bedeli niteliğinde olabilir yahut bakım ve tamir hizmetlerini de kapsayabilir. Kira yerine, borcun faiz ve amortisman taksitlerine bağlanması kararlaştırılabilir. sözleşme süresi bittiğinde, makine ve teçhizat geri verilebilir veya amortismanı tamamlanmışsa hurda değerine satın alınabilir. sözleşme süresi, teknik amortisman veya vergi kanunları bakımından amortisman esas tutularak tesbit edilebilir. Bu sisteme, özellikle yapılacak yatırımlarda finansman kaynağı aramağa ihtiyaç duyulan ve malzeme tedariki ayrı bir uzmanlık konusu olan durumlarda rastlanır.
Almancası : Leasing - Gesellschaft.
Fransızcası : société de leasing.
İngilizcesi : leasing, company.