Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LERNER - SAMUELSON TEOREMİ NEDİR?


Monopol durumunda bulunan firmanın, tam rekabetten ne kadar uzaklaşıp, monopol haline geçtiğini göstermektedir. Lerner'in formülüne göre. Monopolün derecesini, satış fiyatı ile marjinal maliyet arasındaki nisbî fark belirtmektedir.

           P- mm

Y = _____________

              P

Formülde ;

Y , monopol derecesini,

P , satış fiyatını,

mm, marjinal maliyeti,

göstermektedir.

Formülden anlaşılabileceği gibi, rekabet halinde satış fiyatı marjinal maliyete eşit olacağından, pay sıfır olacaktır. Yani monopol piyasası meydana gelmemiştir. Satış fiyatı ile marjinal maliyet arasındaki, fark arttıkça, payın değeri artmaktadır. Bu durumda, monopolcü firmanın güçlü olduğu, piyasayı tam olarak kontrol edebildiği anlaşılmaktadır.

Almancası : Lerner-Samuelson Theoıem.

Fransızcası : théoréme de Lerner Samuelson.

İngilizcesi : Lerner - Samuelson theorem.

(Bk; monopol).