Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİBERASYON NEDİR?


İthalâta konulmuş miktar kısıtlamalarının kaldırılmasıdır.

Liberasyon rejimleri, tam veya kısmî olabilir. Derhal veya tedrici şekilde gerçekleştirilebilir.

Tam liberasyonda, bütün malların gümrük vergilerini ve diğer vergileri ödeyerek ihtiyaç duyulan miktarda ithal edilmesi mümkündür.

Kısmi liberasyonda, yalnız liberasyon listesine alınmış malların ithalâtına miktar kısıtlamaları uygulanmaz. Diğer mallar, Aroralara veya lisansa bağlı tutulabilir.

Tedrici liberasyon rejiminde, kısıtlamalar belirli sürelerde kademeli olarak kaldırılır.

Liberasyon, lügat anlamında, serbest bırakma yahut serbestliğe kavuşturma demektir, ikinci Dünya Savaşından sonra. Milletlerarası iktisadî İşbirliği camiasında, miktar kısıtlamalarını kaldırarak mübadeleleri serbestliğe kavuşturmağı hedef tutan işlemlere liberasyon denilmiştir. 1950 de, Avrupa Ödemeler Birliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile, bu ülkeler arasındaki ticaret tedrici liberasyon rejimine bağlanmıştır. Ortak Pazar ülkeleri de, birbirlerinden yaptıkları ithalâta prensip itibarı ile % 100 oranında liberasyon rejimini uygulamışlardır.

Liberasyon kavramının karşıtları lisans, kon­tenjan ve kota terimleridir.

Almancası : Liberalisierung.

Fransızcası : libéralisation.

İngilizcesi : liberalisation liberalization.

(Bk; Arriérés. Avrupa Ödemeler Birliği, kota).