Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LIFO NEDİR?


Bir envanter değerlendirme sisteminin adı' dır.

«LIFO»nun avantajı, zamanın ilerlemesine paralel olarak kaydedilecek fiyat dalgalanmaları sonunda, aynı reel değeri taşıyan input'ların birbirinden farklı meblâğlar halinde gösterilmesinden doğacak mahzurları önlemesidir. «UFO», firma aktifine giren değerlerin kuruluş yılındaki sabit fiyatlarla hesaplara geçirilmesidir.

Firma aktiflerinin carî fiyatlara göre değerlendirilmesi, kuruluş tarihindeki input değerleri esas tutularak yürütülen indekslerle mümkün olmaktadır. Satılan maddelere ait kayıtlar ise, carî fiyatlarla tutulmaktadır.

Almancası : Lifo.
Fransızcası : Lifo.
İngilizcesi : Last İn. First Out.
(Bk; «FIFO»).