Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİKİDİTE KATSAYISI NEDİR?


Firma aktifindeki kısa zamanda paraya çevrilebilir değerler ile kısa vadeli borçları arasındaki orandır.
Almancası : Liquiditâtskoeffizient.
Fransızcası : coefficient de liquidité.
İngilizcesi : coefficient of liquidity.
(Bk; birinci derece likidite).