Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİKİDİTE NEDİR?


Kullanılabilecek durumda olan satınalma gücüdür. Fertlerin ve firmaların cep ve kasalarındaki paraları, bankalardaki carî hesapları ve derhal tahsil edebilecekleri alacakları birinci derece likidite niteliğindedir. Sahiplerinin ufak külfet ve fedakârlıkla zorluk çekmeksizin paraya çevirebilecekleri vadeli mevduat ve hazine bonoları, ikinci derece likidite sayılmaktadır. Bunlara «para benzeri» veya «likidite benzeri» de denilmektedir. Borsalarda kote edilmiş menkul kıymetler ile altın sikkeler ve külçe altın, az çok kolaylıkla satılabilmektedir. Bunlar üçüncü derece likidite addolunmaktadır.

Almancası : Liquiditât.
Fransızcası : liquidité.
İngilizcesi : liquidity.
(Bk; birinci derece likidite, ikinci derece likidite, üçüncü derece likidite, hazine bonoları, milletlerarası likidite, likidite tercihi).