Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LINEAR PROGRAMLAMA NEDİR?


Doğrusal bir objektif fonksiyonun doğrusal eşitsizlikler şeklindeki sınırlamalara tabi olarak optimize edilmesinde (maksimum veya minimum yapılması) kullanılan bir teknik. Bir amacı gerçekleştirmede alternatif yollar arasında en uygun olanının belirlenmesine yardımcı olur, örneğin bir malın üretiminde çeşitli yöntemler arasında maliyeti minimum yapan sürecin seçilmesi gibi, işletme yönetiminde bir karar alma aracı olarak çok değişik problemlere uygulanabilir. Örneğin, belli bir araziden en yüksek gelir elde edilmesi için ekilmesi gereken ürün bileşiminden, karı maksimuma ulaştıracak mal miktarı ve mal türlerinin belirlenmesine kadar çeşitli alanlara uygulanabilir

(Bk; doğrusal programlama).