Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİSANS NEDİR?


LİSANS teriminin kökü, Lâtincede müsaadeli veya izinli anlamına gelen licentia kelimesidir.

Bu terim, birbirinden çok ayrı kavramları belirtmek üzere kullanılmaktadır.

Eğitim alanında; lisans denilince, normal fakülte öğrenimi sonunda elde edilen diploma derecesi anlaşılmaktadır, örneğin hukuk, iktisat veya edebiyat fakültelerinin diplomaları, lisans derecesindedir.

Belirli bir mesleği icra etmek, yarışmalara girmek veya bir spor kulübünün takımında maçlara katılmak üzere verilen belgelere lisans denilmektedir.

İşten çıkarma eylemi, bazan lisans verme terimi ile ifade edilmektedir.

Kazanç getirici bir faaliyeti hare karşılığında yürütmek müsaadesi, lisanstır. Tekel bayiliği, içkili lokanta işletmeciliği, otelcilik ilh... gibi.

Dış ticarette ithal lisansı ve ihraç lisansı terimleri ile bir malı getirtmek veya yabancı piyasalara sevketmek için alınması gerekli müsaade kastedilmektedir.

Sanayide, ticarette, ulaştırmada, turizimde ve reklamcılıkta beratı başkasına ait olan bir malı yapmak, bir imkânı kullanmak veya bir teknik yöntemden faydalanmak üzere alınmış müsaade, «lisans»tır. Lisans sahibi işletmeci, patent kapsamına giren sınaî mülkiyet hakkını sürekli veya geçici olarak kullanabilmektedir.

Almancası : Lizenz, staatliche Lizenz.
Fransızcası : licence.
İngilizcesi : licence.
(Bk; know-how).