Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LOJİK POZİTİVİZM NEDİR?


İlk defa 1920 yıllarında Viyana'da ortaya çıkmış bir felsefe doktrinidir. Bu doktrin, geleneksel metafizik teorilerini reddetmiştir. Lojik Pozitivizm bilgi temelinin kişisel gözlemlere de dayandırılamayacağını, ancak açık denemeler sonunda ve objektif ölçülere göre değeri fiilen anlaşılmış kurallara itibar göstermek gerektiğini ileri sürmüştür. Ve bu bakımdan David Hume ve Ernst Mach gibi ampirizm ve pozitivizmin ilk temsilcilerinden ayrılmıştır. Auguste Comte ile John Stuart Mill'den ayrılarak, metafizik doktrinlerin yanlışlığını ileri süren tezleri de desteklememiştir. Tanrı, hürriyet, neden-sonuç ilişkileri ve madde kavramlarının cevaplandırılabilecek sorular olmadıklarını belirtmiştir. Metafizik doktrinini yanlış değil, sadece anlamsız bir fikir spekülâsyonu saymak doğru olacağını isbata çalışmıştır. Lojik Pozitivizm doktrinini temsil etmiş fikir adamlarından bazıları şunlardır: Hans Hahn, Friedrich VVeismann, Moritz Schlick, Bertrand Russell, A.J. Ay er, Ludwig Wittgenstein.