Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LONGFIELD (Montifort) NEDİR?


İrlanda'da yetişmiş bir hukukçudur. Sonradan iktisatla ilgilenmiştir.

1802- 1884 yıllarında yaşamıştır.

Bir Değer Teorisi vardır. Maliyetlerin arz eğrisine nasıl yön verdiğini tahlil etmiştir. Marjinalizmi yalnız talep açısından değil, arz açısından da teoride incelemiştir.

Faiz ve kâr teorilerine Marjinalizmi sokmuştur. Marjinal prodüktivite kavramını ortaya atmıştır. Marjinal Maliyet Teorisi ile prodüktivite arasında bağ kurmuştur. Prodüktivite ile agio kavramı arasındaki ilgiyi ortaya koymuştur.

Ücreti verimlilik esasına dayanarak izah etmiştir.

(Bk; Değer Teorileri).