Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LOUIS ALTINLARI NEDİR?


Fransada On Yedinci Yüzyılda kullanılmaya başlamıştır.

İlk defa 1640 da basılan Louis altınlarının ağırlığı 6.69 gram ve ayarı 917 idi.

Louis altınlarına çeşitli adlar verildiği görülmüştür. 1709 da basılanlara tLouis au Soleil», 1715 de basılanlara “Louis aux Armes”, 1716 da basılanlara “Louis de Noailles”, 1718 de basılanlara “Louis â la Croix de Malte”, 1720 de basılanlara “Louis aux L”. 1723 de basılanlara “Louis Mirliton”, 1726 da basılanlara “Louis â Lunettes”, 1786 da basılanlara tekrar “Louis aux Armes” ve 1791 de basılanlara “Louis Constitu- tionnet” denilmiştir.

1793 de, Louis altınlarının kullanılması yasaklanmıştır.

1829 da. yeni Louis altınlarının basılmasile, ihtilâl öncesi sikkelerin para fonksiyonu göremeyecekleri karar altına alınmıştır.

Üçüncü Cumhuriyetin çıkardığı Horoztu altınlara Fransızlar Louis veya Napoléon demeğe devam etmişlerdir.

Almancası : Louis.
Fransızcası : Louis.
İngilizcesi : Louis.
(Bk; Frank, Fransız altınları, Napol6on, Horozlu).