Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LOZAN EKOLÜ NEDİR?


Genel Denge Teorilerinin kurucusu durumundaki iktisatçıları bir araya getiren üniversite kürsüsünün adıdır.

Lozan Ekolü, Genel Denge Teorilerinin ilk sahibidir. Marjinal fayda tahlillerine katkıda bulunmuştur. Fayda yerine ofelimite'nin ikamesini teklif etmiştir. Kayıtsızlık eğrilerine ve kayıtsızlık paftasına literatürdeki yerini kazandırmıştır. Para talebi kavramını geliştirmiştir. Paraşüt Teorisi ile Çift Metal Sistemini savunmuştur. Matematik tahlil metodunun benimsenmesine doğru iktisat ilminin büyük aşamalarından birini gerçekleştirmiştir.

Cournot'yu Lozan Ekolünün öncüsü sayanlar vardır.

Ekol'ün kurucusu, Léon Walras'tır. Aynı kürsüde kendisini Vilfredo Pareto izlemiştir. Pantaleoni de, Pareto'nun boşalan yerini almıştır.

Almancası : Lausanner Schule.
Fransızcası : Ecole de Lausanne.
İngilizcesi : economists of Lausanne.
(Bk; Léon Walras, Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleoni, kayıtsızlık eğrileri. Genel Denge).