Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LUTHER (Martin) NEDİR?


Alman din adamıdır. Dinî reform hareketinin büyük tarihî simasıdır.

1483 - 1546 yıllarında yaşamıştır.

Varlıklı bir köylü ailesindendir. Magdeburg, Eisenach ve Erfurt'da okumuştur. Teoloji doktorudur.

Gerçeği aramış bir din adamı olarak adını tescil ettirmiştir.

Reform hareketine 1517 de girişmiştir.

Luther, iktisadî konularda muhafazakâr görüşlere bağlı kalmıştır. Vatikan'ın faiz hakkındaki içtihadını tashih etmeğe lüzum görmemiştir. Yazılarında Hrıstiyan'ın hür, efendi ve dünyada kimseye eğilmez olduğunu yazdığı halde, feodaliteye karşı ayaklanmış protestan köylülerin ezilmesine de seyirci kalmıştır.

Derin kültürünü ve tükenmez enerjisini yalnız skolâstik din meselelerine ilişkin tezler ve tartışmalar için değerlendirmiştir.

(Bk; Calvin, Charles Dumoulin, Skolâstikle).