Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MADDİ DOĞRULUK TESTİ NEDİR?


Diğer testlere (örneğin, uygunluk testleri ve analitik kontrol prosedürleri) ilaveten sistem tabanlı denetimin parçası olarak kullanılan denetim metodu. Maddi doğruluk testleri kural dışı işlemlerin doğrudan ve ayrıntılı bir şekilde gün ışığına çıkarılmasına imkân sağlar.

İngilizcesi; Substantive Test