Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAHSUBEN ÖDEME NEDİR?


İhracat bedellerinin tamamen veya kısmen mal ve/veya hizmet ithali suretiyle mahsuben ödenmesi ve aralarındaki artı ya da eksi farkın nakit olarak kapatılması şeklinde yapılan bir ödeme şeklidir.

İngilizcesi; Payment On Account