Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKRO EKONOMİ NEDİR?


İktisadi olayları ve konuları toplu olarak, bütün halinde analiz eder.

Makro ekonomi ve mikro ekonomi, karşıt kavramlardır.

Sözlük anlamında, makro "büyük" ve mikro "küçük" demektir.

Milli ekonominin bütününü veya bütün bir sektörü, bütün bir bölgeyi veya faaliyet konusunu kapsayan teoriler, araştırmalar ve analizler makro ekonomi çerçevesine girer. Bireylerin, küçük ünitelerin veya firmanın analizi ise mikro ekonominin konusudur.

Bir iş koluna hakim olan dev firmalar tek başlarına ekonomiyi etkiliyebilecek önem taşıdıkları takdirde, makro kapsamına girerler.

Büyüme ve gelişme, milli gelir ve gayrı safi milli hasıla, gayrı safi milli fayda, iktisat politikası, dış ticaret, genel fiyat seviyesi, para ve kredi politikası, devlet plancılığı vb makro ekonomi konularıdır. Rekabet rejiminde firma dengesi, marjinal maliyetler, serbest rekabette fiyat örgütü vb. mikro ekonominin kapsamındadır.

Almancası : Makroökonomie.

Fransızcası : macroeconomie.

İngilizcesi : macroeconomics.

(Bk; model, Keynes, makro dinamik, makro statik, makro ekonomik analiz).