Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKSİMİN STRATEJİ NEDİR?


(Maximin Strategy) Oyun Teorisinde bir hareket tarzı veya strateji seçme prensibi. Oyuncu seçtiği her strateji için rakibinin uygulayabileceği stratejilerin kendisinde doğuracağı en düşük değeri, diğer bir deyişle her stratejinin minimum değerli sonucunu bulacaktır. Sonra da bu minimum sonuçların en yükseğini sağlayan ya da minimum değerleri maksimum eden stratejiyi seçecektir. Buna maksimin stratejisi adı verilir. Genellikle Sıfır Toplamlı Oyunlarda maksimin stratejisi en rasyonel bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu oyunların temel özelliği, rasyonel hareket ettiği varsayılan rakibin kendi durumunu olabildiğince düzeltip sizi o derece zor durumda bırakacak biçimde haı eket etmesi varsayımıdır. Her iki oyuncu tarafından maksimin stratejisinin aynı anda kullanılması, oyunda denge durumuna yol açar. Ancak bu strateji, "doğaya karşı oyun" (games against nature) diye bilinen durumlarda daha az rasyonel olmaktadır. Çünkü bu gibi durumunda rakip, rasyonel davranış göstermediği için karşı tarafın seçeneğini tahmin etmek mümkün olmaz, bu tamamen kör şansa kalmıştır. Bu durumda doğanın daima en kötüsünü yapacağını varsayarak en kötü stratejiye göre hareket etmek makul hareket eden oyuncu için irrasyonel bir davranış oluşturabilir. Çünkü her stratejide daima en kötü dışındaki tüm sonuçlar dışlanmış olmaktadır.
 

(Bk; Oyun Teorisi).