Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAL BİLDİRİMİ NEDİR?


Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.
İngilizcesi; Decleration Of Property