Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAL PARA NEDİR?


Kendi öz değerleri yani ihtiva ettikleri maden miktarı temsil ettikleri satınalma gücüne çok yakın olan ödeme araçlarıdır.

Altın gibi..

Mal para niteliğindeki sikkeler eritilince, elde edilen madenin piyasa fiyatı, resmi kıymetine çok yakındır.

Mal para artık bütün ülkelerin iç piyasalarında kullanılmamaktadır. Geçerli olduğu değişim alanı, milletlerarası ödemelerdir.

Almancası : Warengeld.

Fransızcası : monnaie-marchandise. monnaie droite, monnaie intrinséque.

İngilizcesi : commodity money. Standard money.

(Bk; altın, altın sikkeler, altın kambiyo sistemi).