Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ SAYDAMLIK NEDİR?


Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilmesidir.

İngilizcesi; Fiscal Transparency