Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MANCHESTER EKOLÜ NEDİR?


Serbest değişim fikrini ve liberal iktisat ilkelerini savunan kimselerin 19. Yüzyılda İngilterede harekete geçirdikleri akımın adıdır.

Manchester Ekolü ingilterede yoğun faaliyet göstermiş ve diğer ülkelere de kol salmıştır.

Bu cereyanın aktif devresi 1820-1860 arasındadır. Liderleri Richard Cobden ve John Bright'dır.

Manchester Ekolü hububattan alınan gümrük vergilerinin kaldırılmasını, sanayiin kayıtlara bağlı tutulmamasını ve fabrikalardaki çalışma koşullarına kanunla müdahale edilmemesini istiyordu.

Manchester Ekolü mensupları, iş yerlerinde çalıştırılan çocukların kanun himayesinde bulunmalarına itiraz etmemekteydiler. Fakat yetişkin insanların iş anlaşmalarını kanunla düzenlemekten sanayiye zarar geleceğini ileri sürüyorlardı.

Almancası : Manchester Schule.

Fransızcası : Ecole de Manchester.

İngilizcesi : Manchester School, Manchester Sytem.

(Bk; Liberalizm, Richard Cobden, serbest mübadele).