Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARJİNAL GELİR NEDİR?


Sürümün bir birim artmasile firmanın toplam gelirinde kaydedilen artıştır. Üretilen malın son biriminin satışından sağlanan gelir, diğer bir deyişle bir malın satışında ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam gelirde yarattığı değişme.

Almancası : Grenzerlös.
Fransızcası : revenu marginal.
İngilizcesi : marginal revenue.
(Bk; marjinal etkinlik, marjinal hasıla).