Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARJİNAL TASARRUF EĞİLİMİ NEDİR?


Gelir değişikliğine bağlı olarak tasarruf miktarında kaydedilen değişikliği ifade eden orandır.

Farzedelim ki milli gelir 80 milyardan 100 milyara ve tasarruf miktarı da 16 milyardan 20 milyara çıkmıştır.

Bu örneğe göre;

Marjinal tasarruf meyli, 4 milyarlık tasarruf artışını 20 milyarlık gelir artışına bölmek suretiyle bulunacak rakamdır. Bu rakam 1/5 yahut 0.2 dir.

Marjinal tasarruf eğiliminin formülü şudur:

ΔS

---

ΔY

Bu formülde ;

ΔS , tasarruf miktarındaki değişikliktir.

ΔY . gelir miktarındaki değişikliktir.

Marjinal tasarruf meyli nekadar küçükse, çarpan o derece büyük .bir rakam olur. Diğer bir deyişle, marjinal tasarruf eğiliminin kuvvetli olması, yatırımların gelir yaratıcı etkisini frenler.

Marjinal tasarruf eğilimini ifade eden oranda, pay ve paydanın yerini değiştirmek suretile yatırım çarpanını bulmak mümkündür.

Marjinal tasarruf eğilimi ΔS/ΔY olduğu vakit, çarpan ΔY/ΔS dir.

Yukarıda ki örneğe göre marjinal tasarruf meyli 1/5 olduğundan, çarpan 5 dir.

Almancası : marginale Sparneigung.

Fransızcası : propension marginale a épargner.

İngilizcesi : marginal propensity to save.

(Bk; tasarruf eğilimi, ortalama tasarruf eğilimi. yatırım çarpanı, çarpan).