Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARKET ANALYST NEDİR?


Bir malın ne zaman, nerede, kimlere, ne kadar satılabileceğini saptamak için yapılan inceleme ve araştırmadır. Pazar çözümlemesi olarak isimlendirilir. Kar etmek amacıyla yapılan anamalcı bir üretimde, bu çözümleme çok büyük önem taşır. Pazarlama bu çözümlemenin doğru olarak saptanmasına çalışılan sonuçlarına göre ilerler. Genelde bir tahmin olarak sonuçları alınır. Bu tahminde çağımızda bilgisayarlardan da yararlanılmaktadır. Bu çözümlemede elde edilen sonuçların değerlendirilmesine İngilizce'de judgemental apporach adı verilir.