Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARKUP MARK-UP NEDİR?


İki anlamda kullanılır.

a)    Faiz oranlarına ya da mal ve hizmet fiyatlarına yapılan zamdır.

Örneğin, otomobil imal eden bir firmanın fiyatlarını yükseltmesi markup'dır. Zincirleme zamların oluşturdukları enflasyon şokları, bu terimle belirtilir.

b)    Bazen price spread anlamına da kullanılır. Bir malın üreticiden çıkış fiyatı ile nihai tüketiciye satış fiyatı arasındaki fark price spread'dir. Bir otomobili beklemeksizin satın alabilmek veya karaborsaya geçmiş bir mala ödenen fiyat farkı, price spread kapsamındadır.

(Bk.: “back spread”).