Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARSHALL PLANI NEDİR?


Diğer adı, Avrupa Kalkınma Programı'dır. Avrupa Kalkınma Programı fikri, 5 Haziran 1947 de Harvard üniversitesinde Amerika Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından bahis konusu edilmiştir.

Bu teklif üzerine, aynı yılın Temmuzunda Paris İktisat Konferansı toplanmıştır.

Paris iktisat Konferansının hukuk müşavirliğini Fransız üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak bir süre hizmet etmiş bulunan Kıbrıs Türklerinden Prof. Tahsin Adam yapmıştır.

Müzakereler 18 Nisan 1948 de tamamlanmış ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Organizasyonunun kurulması hakkındaki anlaşma imzalanmıştır. Avrupa iktisadi işbirliğine Avusturya, Almanya, Danimarka, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Yunanistan ve Amerika katılmıştır.

Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilatı, kalkınma ihtiyaçlarını tesbit etmiş ve plan dairesinde yardım faaliyetinin yürütülmesini sağlamıştır.

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatına paralel olarak Washington'da bir İktisadi İşbirliği tdaresi kurulmuştur.

Marshall Planı, Avrupa ülkelerine, kendi öz döviz kaynaklarını aşan miktarlarda ithalat yapmak ve yatırım malzemesi sağlamak imkanını kazandırmıştır. Üye memleketlerin birbirlerinden ve Amerikadan yaptıkları ithalatın önemli bir kısmı, Marshall Planı ödeneklerinden karşılanmıştır. Marshall Planı ödenekleri, hibe ve kredi mahiyetinde olmuştur.

Marshall Planı'nın uygulanması, 1952 sonlarında başarı ile tamamlanmıştır. Plan hedefine ulaştıktan sonra da, Avrupa iktisadi işbirliği faaliyetine devam etmiş ve'önemini muhafaza etmiştir.

Almancası : Marshall - Plan.

Fransızcası : Plan Marshall.

İngilizcesi ; Marshall Plan.

(Bk; dış yardım programları, Amerikan yardımı, Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilatı, Avrupa Ödemeler Birliği).