Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR?


Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.