Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MERKANTİLİSTLER NEDİR?


İlk defa olarak iktisat siyasetini devletlerin gelişme imkanları bakımından ele alan fikir ve idare adamlarıdır. En önemli merkantilistler: Jean Bodin. Antoine de Monchrétien, Colbert, Malestroit, Thomas Mun, John Hales, Edward Misselden, Josiah Childur.

Merkantilistlerin görüşleri aşağıdaki gibi özetlenebilir :

  1. Merkantilizm Krizohedonizm denilen basılmış veya basılabilir kıymetli madenlerin hakimiyeti inancına dayanır. Bu inanca göre, altın ve gümüş devleti zenginleştirir, kuvvetlendirir.
  2. Kıymetli madenler devletin elinde toplanmalıdır. Merkantilizm devletçi olduğundan, hükümdar amacına varabilmek için iktisadi faaliyetleri tesbit ve idare etmelidir.
  3. Devlet kıymetli madenleri saklamalı ve çoğaltmalıdır. Kıymetli madenleri çoğaltmak imkanları ise bazı şartlara bağlıdır:

a)    Kıymetli maden yataklarının, işletilmesine,

b)    Kıymetli madenlerin ülkeden çıkışını önlemeğe,

c)    Kıymetli madenleri özellikle sömürgelerden sağlamağa,

d)    İhracatı arttırıp ithalatı kısmağa.

  1. Sanayi ve ticaret organize edilerek ihracat geliştirilmelidir. Sanayi malları ucuza istihsal edileceği için (çünkü nüfus fazla olduğundan ücretler düşüktür) ihracat imkanları artacaktır. Ancak, milli sanayi için gerekli hammadde ithal edilirken müdahale edilmiyecek, bunun dışında tüketim amacile yapılacak ithalat kısılacaktır.
  2. Ülkenin refahı sahip olduğu kıymetli maden miktarına bağlı bulunduğundan, altın ve gümüş tek servet kaynağını teşkil etmelidir. Üstelik, devamlı kalan tek servet de kıymetli madenlerdir. Bu amaçla, John Hales'a göre, bir ülke halkı, tenis topu ve kemer kayışı olmaksızın yaşıyabilir, ama altın ve gümüş stoklarından mahrum bulunacak bir devletin istikbali parlak sayılamaz. Ancak, altın ve gümüş miktarı arttığı vakit, gerek devlet ve gerek halk para sıkıntısından kurtulabilir.

Merkantilizm, genellikle üçe ayrılmaktadır: Bülyonizm, Sınai Merkantilizm veya Kolbertizm, Ticari Merkantilizm.

Almancası : Merkantilisten.

Fransızcası : mercantilistes.

İngilizcesi : merchantilists.

(Bk: Colbert, Kolbertizm, Bülyonizm, Ticari Merkantilizm).