Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MERKEZ BANKALARININ DEVLETLEŞTİRİLMESİ NEDİR?


Yirminci Yüzyılda başlamıştır. 

Daha önce, emisyon kurumu aksiyonlarının özel kişilerde toplanması tabii sayılıyordu. Devlet tarafından kurulmuş olan Rusya imparatorluk Bankasının başarılı faaliyeti dahi özel tesebbüs zihniyetiyle yönetilmesine bağlanıyordu. Hatta iktisatçılar arasında, emisyon işlerinin tek bir kurum elinde toplanmaması gerektiğini ileri sürenler dahi az değildir.

Merkez bankalarının aksiyonları özel kişiler mülkiyetinde olduğu zamanlarda bile, hükûmetler bu kurumları faaliyetlerinde serbest bırakmamışlardır. Yöneticileri, hükümetçe atanmıştır. Reeskont ve açık piyasa işlemleri, devlet kontrolü altında tutulmuştur. Reeskont karlarının tümü hiçbir vakit özel aksiyonerlere bırakılmamıştır.

İkinci Cihan Savaşı sonunda, idari ve siyasi reformlara girişmiş ülkelerde merkez bankaları devletleştirilmiş veya aksiyonlarının yarıdan fazlası Hazineye yahut kamu kuruluşlarına intikal ettirilmiştir.

Almancası : Nationalisierung der Zentralbanken.

Fransızcası : nationalisation des instituts d'émission.

İngilizcesi : nationalization of the central banks.

(Bk; merkez bankaları).