Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MESKEN (KONUT) KREDİSİ NEDİR?


Zaman ilerledikçe önemi büyüyen bir konudur.

Birleşmiş Milletler Teşkilatının yaptırdığı incelemelere göre. 1960 da dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte biri. Konut ihtiyacı tatmin edilmemiş durumda idi.

Köylerden şehirlere 1950-1975 döneminde akın etmekte olduğu hesaplanan 540 milyon kişilik muazzam kütle de, konut sorununa ayrı bir ağırlık kazandırmaktadır.

Konut kredisi arayanların çoğunluğu, ücretlilerdir. Ücretli sınıfı konut kredisine ait görüşü, 1960 lardan bu yana bir hayli değişmiştir.

Eskiden konut sahibi olmayı arzulayan aileler, geçim şartlarından fedakarlığı isteyerek göze alırlardı. Yüklenecekleri borç miktarı ve ödeyecekleri faiz oranı üzerinde dikkatle dururlardı. En kısa zamanda borçlarını ödeyip ferahlığa kavuşmak. onların başlıca emelini teşkil ederdi.

İleri refah seviyesine ulaşmış ülkelerde düzenlenen anketler, artık aynı psikolojinin devam atmediğini düşündürebilecek sonuçlar ortaya koymaktadır. Gelir seviyesinin yükselmesi ve refah konjonktürünün sürekli karakter göstermesi, halkın güvenlik duygusunu kuvvetlendirmiş bulunmaktadır. Günümüzde nesken kredisi ara­yanlar, borçlanacakları miktarı ve ödeyecekleri faizin oranını iktisadi hesaplarında ön plana al­mamaya başlamışlardır. Onlar, daha ziyade başlangıçta ücretlerinden taksitlere ayıracakları miktara önem vermektedirler. Taksit miktarını asgariye indirecek ve refahtan fazla fedakarlığı gerektirmiyecek uzun vadeli kredileri, faiz oranı yüksek olsa bile tercih etmektedirler. Para erozyonunun ve gelir artışının ileride taksit yükünü hafifletmesine ümit bağlamaktadırlar.

Konut kredisi konusunda kaydedilen diğer bir yenilik, iş bankalarının bu sahada daha geniş faaliyet göstermeye başlamış olmalarıdır. Şimdiye kadar nispeten dar bir müşteri grupu ile çalışan iş bankaları, bir bünye reformu yaparak halka dönük sisteme kayarken, konut kredilerini büyük kütle ile temaslarını yoğunlaştıracak bir yol olarak görmektedirler.

Almancası Wohnungskredit.

Fransızcası : crédit a la construction.

İngilizcesi : housing credit.

(Bk; kredi, para erozyonu, gayrı menkul kredisi, emlak kredisi).