Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MEVSİMLİK İŞSİZLİK NEDİR?


Mevsim değişmelerine, hava şartlarına, bayram veya tatil günlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir işsizlik çeşididir.

Mevsimlik işsizlik geıişmiş ekonomiler açısından ekseriya ciddi bir problem oluşturmamaktadır. Bu gibi ülkelerde mevsimlik dalgalanmaların olumsuz etkilerini önleyici birçok iktisadi ve sosyal tedbirler mevcuttur. Mesela bu kimselerin değişik işkollarında veya başka bölgelerde iş bulmalarını sağlamak, işsizlik sigortasından yararlandırılmaları gibi.

Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde, diğer işsizlik çeşitleri yanında, mevsimlik işsizlik de sonuçları bakımından ciddi bir önem arzetmektedir. Gerçekten bu gibi ülkelerde faal nüfustan büyük bir kısmının tarımsal faaliyetlerle geçinmesi, çözümlenmesi güç sorunlar ortaya atmaktadır. Bilindiği gibi iktisadi faaliyetler içinde tabiat şartlarından en fazla üzüntülü olan tarım kesimidir. Üstelik ilkel metodlarla yapılan tarım, mevsim değişmelerinin daha çabuk tesiri altında kalmaktadır. Bu yüzden az gelişmiş ülkelerde mevsimlik işsizlik ile gizli işsizlik birbiri içine girmiş bir manzara arzetmektedir.

Almancası : saisonale Arbeitslosigkeit.

Fransızcası : chömage saisonnier.

İngilizcesi : seasonal unemployment.

(Bk; işsizlik, mevsimlik dalgalanmalar).