Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI NEDİR?


1920 de kurulmuştur.

Merkezi Paris'tedir. Cenevre ve New York'ta teşkilatı vardır: Mahalli milli komiteler aracılığı ile çalışmalarını dünyaya yaymıştır.

İki yılda bir genel kongresi aktedilir. 1969 toplantıları, istanbul'da yapılmıştır.

Bu kuruluşa bağlı bir milletlerarası hakem divanı ve bir reklam danışma bürosu bulunmaktadır.

Adam Smith'in ünlü eseridir.

Doktrin tarihinde dönüm noktası olmuş üç büyük eser vardır. Birincisi. 1776 da yayınlanan Milletlerin Zenginliğidir. İkincisi 1867 de çıkan Karl Marx'ın Kapitalidir. Üçüncüsü, 1936da basılan Keynesin Genel Teorisidir.

Milletlerin Zenginliği, iktisadi düşünce tarihinde birdevrim yaratmıştır. Üç asırlık ömrü olan Merkantilizm Doktrinini tahtından indirmiştir. Klasik Ekolün başlangıcı olmuştur. Liberalizm'in güçlü bir akım olmasını sağlayacak fikir altyapısını hazırlamıştır. Bugün dahi çok bahsedilmekle beraber, pek az kişinin baştan sona dikkatle okuduğu bir kitaptır.

Almancası : Internationale Handelskammer.

Fransızcası : Chambre de commerce internationale.

İngilizcesi : International Chamber of Commerce.